zbawienie dla Ciebie - o Bogu...tak normalnie...

nowe narodzenie

piątek, 01 czerwca 2007

Poniżej podaję wersety z Biblii dotyczące NOWEGO NARODZENIA.

Nowe narodzenie dla każdego chrześcijanina jest początkiem życia z Bogiem - jest odrzuceniem złej natury i odrodzeniem się w sposób, jaki od początku zaplanował dla nas Bóg.

Nowe narodzenie nierozerwalnie związane jest z naszym
ZBAWIENIEM. Oto link do notki na ten temat na zbawienia:
zbawieni.blox.pl/2006/07/ZBAWIENIE-jak-moge-byc-zbawiony.html


NOWE NARODZENIE

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Jan 1,12-13

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
Jan 3,1-7

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2 Kor. 5,17

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
Gal. 3,26-27

Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
1 Piotra 1,22-25


Wersety wg kolejności ksiąg w Biblii.
Tłumaczenie - Biblia Warszawska

poniedziałek, 18 września 2006

Kolejna szczególna rocznica - 16 września 1993 roku narodziłem się na nowo.

O nowym narodzeniu możemy przeczytać w Biblii w 3 rozdziale Ewangelii Jana.

Wysoki dostojnik żydowski Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy (2 werset) i próbuje zagadnąć, jak to jest, że Jezus jest tak wyjątkową osobą. Pewnie przyszedł w nocy, bo się wstydził ośmieszyć przed swoimi religijnymi kolegami.

W wersecie 3 Jezus mówi do Nikodema: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego".

Nikodem myślał, że chodzi o to, żeby fizycznie powtórnie się narodzić, ale Jezus nie to miał na myśli. Chodziło mu o zaakceptowanie, że to ON JEST ZBAWICIELEM I KAŻDY, KTO ZAAKCEPTUJE, ŻE ON JEST PANEM, BĘDZIE ŻYŁ WIECZNIE.

Potwierdzeniem tego jest przytoczenie w wersetach 14-15 historii ze Starego Testamentu: "A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne".

A doskonałym podsumowaniem rozmowy z Nikodemem było stwierdzenie Jezusa: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

Te 13 lat to najlepszy czas w moim życiu. Podjąłem decyzję, że chcę narodzić się na nowo, modliłem się o to tak jak potrafiłem i Jezus zmienił moje życie. W ciągu bardzo krótkiego czasu ze zbuntowanego człowieka bez nadziei na przyszłość stałem się kimś innym.

zobacz też notkę: http://zbawieni.blox.pl/2006/07/ZBAWIENIE-jak-moge-byc-zbawiony.html

| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Zakładki:
KSIĘGA GOŚCI
ZBAWIENI
ZBAWIENIE
PYTANIA, PROŚBY O MODLITWĘ
LINKI

lista mailingowa
zbawieni.blox.pl

Twój emaildowiedz się więcej >> 

statystyka

Skopiuj CSS